Zápas v Malých Levároch bol zrušený kvôli nespôsobilému terénu

30.05.2010 18:25
Späť